top of page

חיפוי בריקים בבר המסעדה 'פפר הארבעה', תל אביב

לבנים מדגם Antique Grey מסדרת הרטרו


בר מסעדה 'פפר הארבעה' הוא מקום צעיר, תוסס וייחודי. לבעלי המקום היה חשוב להעביר את תחושת האווירה הייחודית הזו לאורחי ובאי המקום. כחלק מגישה זו נתבקשה חברת בריקים לבצע עבודת חיפוי בלבנים על גבי קירות המסעדה. לחיפוי הקיר הפונה לחזית המסעדה נעשה שימוש  בפלחי לבנים (בריקס) מדגם Antique Grey מסדרת הרטרו.

בנוסף, מותגו וצוירו קירות הבריקים בכתובת גרפיטי המעצימה את ייעוד חיפויי הקיר והאווירה הצעירה והתוססת של החלל.


תכנון הפרויקט בוצע על ידי עינת ומילוא צדיק אדריכלות פנים.

bottom of page