top of page

בתים פרטיים

חברת בריקים לוקחת חלק במגוון רחב של פרויקטים בהם אנו חלק מתהליך עיצוב בתים פרטיים. בגלריות שלפניכם תוכלו לצפות בהיצע הרחב של אפשרויות החיפוי, הריצוף והבנייה בלבנים ובטון אדריכלי, אופן השתלבותם והשפעתם על סגנון העיצוב של החלל, המרחב והתוצאה הסופית.

bottom of page