top of page

חיפוי קירות פנים וחוץ בצהלה בלבנים מפירוקים

בית פרטי בצהלה בו נעשה שימוש בלבנים מפירוקים מדגם Yellow Orange לחיפוי קירות פנימיים וחיצוניים.

bottom of page