top of page

חיפוי קירות חוץ ברמת השרון בלבנים מדגם Black Chocolate

בית פרטי ברמת השרון בו נעשה שימוש בלבנים מדגם Black Chocolate לחיפוי הקירות החיצוניים.


עיצוב: דודי קוכמייסטר


צילום: דודי קוכמייסטר

bottom of page