top of page

חיפוי מרתף יין בנחלת יהודה בלבנים מדגם Brugge

בית פרטי בנחלת יהודה בו נעשה שימוש בלבנים מדגם Brugge לחיפוי קירות ותקרה במרתף היינות.

bottom of page