top of page

חיפוי חוץ באלפי מנשה בלבנים מדגם Yellow Orange

בית פרטי באלפי מנשה בו נעשה שימוש בלבנים מדגם Yellow Orange בחתך רחב לחיפוי הקירות החיצוניים.

bottom of page