top of page

חיפוי גרם מדרגות בחיפוי לבנים מפירוקים

בית פרטי במושב שרון בו נעשה שימוש בלבנים מפירוקים מדגם Yellow Orange לחיפוי קיר פנימי הסמוך לגרם המדרגות.

bottom of page