top of page

בריקולאז' לבנים טוסקאני בהוד השרון

לבנים מדגם בריקולאז'


בפרוייקט זה נעשה שימוש בלבנים בריקולאז' בסגנון  טוסקאני לריצוף החצר והגן.

bottom of page