top of page

חיפוי עמודים בלבנים מדגם Black Chocolate

דירה בשרון בה נעשה שימוש בלבנים מדגם Black Chocolate  לחיפוי עמודים קונסטרוקטיביים, אשר היוו הפרעה לעיצוב הכולל והפכו עם החיפוי לעיטור דקורטיבי, בולט ומרשים בחלל.

bottom of page